Çorum Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Çorum Mutlu Sonlu Masöz

Lesje’nın arkasında aslabir şey yok, ö nü nde de çamurlu patikadan başka bir şey yok. Her iki yö nde de yerdeki otlar, çalılar bozulmamış ve çok sık. Rutubetten eğreltiotu yapraklarından sular damlıyor, hava Çorum Mutlu Sonlu Masöz bir buhar banyosu benzer biçimde sıcak, Lesje’nın etleri pişiyor. Gö l kilometrelerce ö tede.  Lesje  koşmayı  bırakıp  yavaşlıyor,  yü rü meye  başlıyor.  I˙leride  bir  açıklık  olduğunu biliyor. Oradan, sıcak gü neş ışığını alan fundalıktan doğru, leş peşinde havada halkalar çizen Pterodaktillerin boğuk çığlıklarını duyabiliyor.

Lesje’nın şu dü nyada bulunmak istediği başka bir yer yok; sadece bu kere keşfe gelmedi, bu toprakları avcunun içi benzer biçimde biliyor zaten. Bu kez salt kaçmak için geldi buraya. Lesje kendisini bunlardan koparıp sandalyesinden kalkıyor, elinde boş fincanıyla, yerlerdeki bıçkı tozlarım izleyerek, gerisin geri mutfağa dö nü yor. Nate bunları sü pü rmeliydi. Çaydanlığın altım yakıyor, fincanına biraz esmer toz ekliyor. Günlerden cumartesi ve Lesje nasılsa sadece. İyi bir sebebi var bunun: Nate Elizabeth’in evinde ve nihayet boşanma ü zerinde tartışıyorlar.

Çorum Mutlu Sonlu Masöz

Lesje çok uzun süreden beri bunun olmasını istiyordu; onun için, sadece kaldı diye yakınmaya pek hakkı yok şimdi. Kapatılmış, dışarıda bırakılmış hissediyor kendini. O¨ nemli şeyler gö rü şen ebeveyninin kapıyı yü zü ne kapattığı bir çocuk şeklinde. Duymaması ihtiyaç duyulan, yetişkinlere ö zgü şeyler mevzuşuyorlar içerde. Lesje ayaklarının ucuna basa basa gidip kulağını anahtar deliğine yapıştırmak, casusluk etmek istiyor. Kendisi için neler söylediklerini işitmek istiyor, kısaca ondan söz ediyorlarsa… Şu var ki, bü tü n bunlar onu ilgilendirmez. Fakat şimdi bu iş başladığına gö re, devam da edecek. Elizabeth onu kapana kıstırdı bir kez. Her gü n bö yle gö rü şmeler yapmak isteyecek. Bu iş yıllarca sürebilir.

Fincanına kaynar su koyuyor, kavanozdan beyaz toz ekliyor. Gerçekte bunu içmek istemiyor canı, fakat bir şeyler yapması gerek. Süre geçirmek için Elizabeth’i sınıflandırmaya başlıyor; aıtık bildik bir alıştırma haline geldi bu. Elizabeth’i gü zelce kemikleşmiş durumda bir rafa koysalar, etiketin ü zerinde şö yle yazardı besbelli: SINIFI: Chondrichthyes; TAKIMI: Selachii; CI˙NSI˙: Squcılidae;   TU¨ RU¨ : Elizabetha.  Bugü n  Elizabeth’i  bir  kö pekbalığı  olarak  sınıflandırdı; başka gü nler Jura vakitında yaşamış muazzam bü yü klü kte bir karakurbağa olarak sınıflandırıyor; ilkel, bodur, zehirli.